Lega NFL

- Stagione 2017/2018 -

 

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

Atl.rodano Galeone

1-1

Devils Kriminal 4-1 Atl.rodano Milan3 2-2
Bianconeri Real R. 5-5 Galeone Bianconeri 2-6 Bianconeri Devils 6-0
Devils Warriors 2-2 Milan3 Real rodanense 3-3 Kriminal Galeone 0-5
Kriminal Milan3 1-1 Warriors Atl.rodano 3-4 Real rodanense Warriors 6-0

 

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

Bianconeri Atl.rodano

4-1

Devils Galeone 1-4 Atl.rodano Kriminal 1-3
Galeone Real rodanense 3-1 Kriminal Bianconeri 2-1 Bianconeri Warriors 5-3
Milan3 Devils 3-1 Real rodanense Atl.rodano 3-0 Galeone Milan3 1-2
Warriors Kriminal 5-0 Warriors Milan3 2-2 Real rodanense Devils 3-3

 

GIORNATA 7

Devils Atl.rodano 1-1
Kriminal Real rodanense 5-1
Milan3 Bianconeri 2-3
Warriors Galeone 2-0

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10

Galeone Atl.rodano

2-2

Atl.rodano Warriors 5-2 Devils Bianconeri 3-0
Milan3 Kriminal 3-1 Bianconeri Galeone 3-2 Galeone Kriminal 2-2
Real rodanense Bianconeri 3-1 Kriminal Devils 0-2 Milan3 Atl.rodano 1-2
Warriors Devils 2-1 Real rodanense Milan3 6-4 Warriors Real rodanense 1-0

 

GIORNATA 11

GIORNATA 12

GIORNATA 13

Atl.rodano Bianconeri

3-2

Atl.rodano Real rodanense 5-2 Devils Real rodanense 3-1
Devils Milan3 1-2 Bianconeri Kriminal 2-2 Kriminal Atl.rodano 6-1
Kriminal Warriors 4-1 Galeone Devils 3-0 Milan3 Galeone 2-0
Real rodanense Galeone 4-3 Milan3 Warriors 2-0 Warriors Bianconeri 2-2

 

GIORNATA 14

Atl.rodano Devils 2-1
Bianconeri Milan3 2-0
Galeone Warriors 1-1
Real rodanense Kriminal 2-0

GIORNATA 15

GIORNATA 16

GIORNATA 17

Atl.rodano Galeone

4-2

Devils Kriminal 2-2 Atl.rodano Milan3 2-2
Bianconeri Real R. 3-1 Galeone Bianconeri 2-3 Bianconeri Devils 5-0
Devils Warriors 0-1 Milan3 Real rodanense 1-1 Kriminal Galeone 2-3
Kriminal Milan3 3-0 Warriors Atl.rodano 3-2 Real rodanense Warriors 2-0

 

GIORNATA 18

GIORNATA 19

GIORNATA 20

Bianconeri Atl.rodano

3-3

Devils Galeone 2-1 Atl.rodano Kriminal 2-1
Galeone Real rodanense 2-5 Kriminal Bianconeri 2-1 Bianconeri Warriors 1-1
Milan3 Devils 1-1 Real rodanense Atl.rodano 0-2 Galeone Milan3 1-2
Warriors Kriminal 1-0 Warriors Milan3 3-3 Real rodanense Devils 3-1

 

GIORNATA 21

Devils Atl.rodano 2-2
Kriminal Real rodanense 3-3
Milan3 Bianconeri 1-3
Warriors Galeone 4-1

 

GIORNATA 22

GIORNATA 23

GIORNATA 24

Galeone Atl.rodano

1-2

Atl.rodano Warriors 4-2 Devils Bianconeri 2-2
Milan3 Kriminal 0-2 Bianconeri Galeone 5-1 Galeone Kriminal 1-0
Real rodanense Bianconeri 2-0 Kriminal Devils 1-3 Milan3 Atl.rodano 4-0
Warriors Devils 1-0 Real rodanense Milan3 3-1 Warriors Real rodanense 1-3

 

GIORNATA 25

GIORNATA 26

GIORNATA 27

Atl.rodano Bianconeri

2-2

Atl.rodano Real rodanense 5-2 Devils Real rodanense 2-0
Devils Milan3 4-2 Bianconeri Kriminal 2-1 Kriminal Atl.rodano 2-0
Kriminal Warriors 1-3 Galeone Devils 0-1 Milan3 Galeone 1-1
Real rodanense Galeone 5-1 Milan3 Warriors 3-2 Warriors Bianconeri 3-1

 

GIORNATA 27

Atl.rodano Devils 5-0
Bianconeri Milan3 3-1
Galeone Warriors 2-1
Real rodanense Kriminal 4-0

 

CAMPIONI DI LEGA

BIANCONERI FC

CLASSIFICHE